تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
Print چاپ مطلب
صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در شش ماه اول سال 91 تائید شد
27 آذر 1391   23:19:19 |  مصوبات شورا > 
صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در شش ماه اول سال 91 تائید شد

در جلسه شماره 476 به تاریخ 29/7/91 صورت جامع درآمد وهزینه شش ماه اول سال 91 شهرداری مور تائید قرار گرفت .

در این گزارش مبلغ 19.306.800.000 ریال از کل بودجه 111.600.000.000 ریالی سال 91 شهرداری ، یعنی 17.3 درصد آن تحقق یافته است . و این در حالی است که شهرداری مبلغ 22.738.394.547 ریال را برای خود ایجاد تعهد کرده است که به نسبت شش دوازدهم بودجه مصوب که مبلغ 55.800.000.000 ریال مشود ، مبلغ 33.061.605.453 ریال کسری دارد و نسبت به وصولی درآمد مبلغ 3.431.594.547 ریال کسری بودجه وجود دارد . به استناد بند 10 ماده 71 قانون شوراها هر شش ماه یكبار صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه توسط شهرداری تهیه می‌شود توسط شورا تأیید و برای اطلاع عموم منتشر و نسخه‌ای از آن به وزارت كشور ارسال می گردد .
جهت اطلاع عموم مردم این گزارش در قالب فایل pdf بر روی سایت قرار گرفت .

کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به پایگاه خبری - شورای اسلامی لارستان.
منبع: شورای اسلامی لارستان
آدرس: