نظر سنجی

کد مطلب : 2594
بازدید از مطلب: 1331
روسای و اعضای کمیسیونهای شورا در دوره ششم تعیین شدند


روسای و اعضای کمیسیونهای شورا در دوره ششم تعیین شدند
روز دوشنبه هجدهم مردادماه اعضای شورا در سومین جلسه رسمی خود مسئولین کمیسیونهای عمران، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و بانوان و آموزش را برای دوره ششم را انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی شورا؛ آقای مصطفی بینا رئیس کمیسیون عمران و امور رفاهی ، آقای خلیل نامدار رئیس کمیسیون حقوقی و اداری، آقای رستم روانبخش رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، خانم سحر یادگارفرد رئیس کمیسیون بانوان و آموزش ، و آقای حامد مقدم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند.
همچنین اعضای هرکدام از کمیسیون های شورا و همچنین کمیسیونهای مختلف شهرداری و ادارات نیز پس از اعلام اعضای شورا به شرح زیر انتخاب شدند.
آقایان بینا ، نامدار ، عسکری، مقدم و خانم یادگارفرد اعضای کمیسیون عمران
آقایان نامدار، قنبری،روانبخش، بینا اعضای کمیسیون حقوقی و اداری
آقایان روانبخش،قنبری، و عسکری و خانم یادگارفرد اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی
آقایان مقدم ، بینا، روانبخش، قنبری ، نامدار، عسکری و خانم یادگارفرد اعضای کمیسیون
 
آقای مصطفی بینا کمیسیون بدوی ماده 100
خانم سحر یادگارفرد کمیسیون تجدیدنظر ماده 100
آقای خلیل نامدار کمیسیون بدوی کفالت
آقای رستم روانبخش کمیسیون تجدیدنظر کفالت
آقای خلیل نامدار کمیسیون تشخیص سن
آقای اشکان عسکری کمیسیون ماده 77
آقای رستم روانبخش کمیسیون ماده 7
خانم سحر یادگارفرد نماینده شورا در هیات امناء دارالرحمه
آقای اشکان عسکری نماینده شورا در هیات امناء مجتمع عطایی
 


زمان انتشار: 19 مرداد 1400   11:50:39
 [0 نظر]نام شما :
آدرس سایت یا وبلاگ:
http://
آدرس ايميل :
نظر شما :
کد امنیتی: