نظر سنجی

کد مطلب : 2120
بازدید از مطلب: 5788
گزارش حسابرسی شهرداری در سال 88 و 89 به تصویب رسید


گزارش حسابرسی شهرداری در سال 88 و 89 به تصویب رسید
     شورای اسلامی شهر لار به استناد بند 30 ماده 71 قانون شوراها اصلاحی 6/7/82 موظف است به منظور نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانونی انجام دهد .


زمان انتشار: 27 آذر 1391   23:43:05
   برای سالهای 88 و 89 نسبت به انتخاب شرکت اطمینان تراز پارس به عنوان حسابرس اقدام و نتیجه حسابرسی در جلسه شماره 482 شورا در تاریخ 30/8/91 مطرح ، و گزارش حسابرس به تصویب رسید و الزامات شهرداری برای رفع نواقص مطرح شده در گزارش هر دو سال در سیزده بند به تصویب رسید .
1 ـ به استناد بندهای مختلف گزارش از جمله بندهای 3 و 11 لازم است شهرداری لار نسبت به برنامه ریزی برای قرارگرفتن در مسیر بودجه ریزی عملیاتی و عبور از شیوه نقدی به تعهدی و توجه به دستورالعمل های وزارت کشور در این رابطه و هم چنین استفاده از روش بهای تمام شده در طول سال جاری اقدام نماید. و بودجه سال بعد را براساس شیوه های جدید بودجه ریزی و رفع نواقص مطرح شده این حسابرسی را تهیه و به شورا ارسال نمائید.
2 ـ باستناد بندهای 4 ـ 4 و 5 ـ 4 و 6 ـ 4 و 7 ـ 4 و 9 ـ 4 گزارش سال 88 و 89 شهرداری لار موظف است با رعایت قوانین جاری کشور خصوصاً قوانین مربوط به تخلفات اداری نسبت به اعاده حق و حقوق شهرداری ظرف حداکثر دوماه آینده از طریق دستگاههای ذیربط اقدام جدی نماید.
3 ـ باتوجه به بند 8 ـ 4 در گزارش سال 88 اسناد همایش طی صورتجلسه مورخ 16/8/91 تحویل حسابداری شهرداری شد که لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به صحت و سقم و رفع نواقص آن اقدام لازم صورت گرفته تا شورای شهر نسبت به آن پاسخگو باشد.
4 ـ ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی املاک شهرداری در طول مدت چندماه گذشته لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به تدوین گزارشی از روند اجرای کار که در راستای رفع نقص بندهای 1 ـ 5 و 2 ـ 5 و 3 ـ 5 و 4 ـ 5 و 7 ـ 5 و 8 ـ 5 و 9 ـ 5 گزارش سالهای 88 و 89 صورت گرفته به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.
5 ـ باستناد به بندهای 5 ـ 5 و 6 ـ 5 در گزارش سال 88 و 89 ، شهرداری لار موظف است از طریق دستگاههای ذیربط و همچنین با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استانداری فارس و کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به اعاده حق و حقوق خود ظرف حداکثر دو ماه آینده اقدام قانونی انجام دهد.
6 ـ به استناد بند 7 گزارش حسابرس هر دوسال لازم است ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به تعیین دقیق کسورات قانونی که می بایست به حساب سازمان های مربوطه واریز می شده اقدام و به شورا جهت تصمیم گیری ارائه گردد.
7 ـ به استناد بندهای مختلف این حسابرسی (88 و 89) خصوصاً بندهای 15 ـ 12 ـ 16 و 9 و 21 و 22 و 24 و 27 و 31 و 32 لازم است شهرداری نسبت به تدوین نظام جامع درآمدی و هزینه که علاوه بر رفع نقص موارد مطرح شده در بندهای فوق می باشد اقدام نماید و نسبت به وصول به موقع درآمدها و جایگیری آن در سیستم حسابداری و همچنین برآورد و تعیین هزینه ها و نظارت کامل بر اجرای آنها براساس تجربیات سایر شهرداریها و با استفاده از نرم افزارهای معتبر و مورد تأیید سازمان شهرداریها ، حداکثر ظرف مدت 2 ماه آینده اقدام و برنامه جامعی را برای آموزش کارکنان شهرداری در همین راستا با استفاده از اساتید برجسته و خبره ی کشوری خصوصاً جناب آقای ملک خویان مشاور ارشد شهرداری اصفهان در یک دوره ی زمانی یکساله اقدام نماید و همچنین نسبت به تدوین سیاستهای تشویقی کارکنان به منظور ایجاد انگیزش و بهره وری بیشتر نیز اقدام کارشناسی صورت گرفته و تمام موارد را ظرف مدت دوماه آینده به شورای اسلامی شهر لار جهت بررسی ارائه نماید.
8 ـ به استناد بند 29 گزارش حسابرس هر دوسال لازم است ظرف 2 ماه آینده نسبت به رفع نقص موارد یادشده در بند مذکور اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر لار ارسال گردد.
9 ـ باستناد به بند 30 گزارش حسابرس هر دوسال نسبت به برآورد هزینه ممیزی کل شهر اقدام و در بودجه سال 92 منظور گردد.
10 ـ به استناد بند 32 لازم است نسبت به ترمیم واحد عمران شهرداری و نوسازی و بهسازی بخشهای آن از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به گونه ای که تمامی موارد مراحل برآورد اجرا و نظارت در مسیر صحیح و قانونی قرار گیرد و رفع نقص تمامی موارد ذکر شده در بند مذکور اقدام و حداکثر ظرف مدت 2 ماه آینده به شورا اعلام گردد.
11 ـ در رابطه با مشکلات مطرح شده در رابطه با پیمانکاران در بندهای 33 گزارش هر دوسال با همکاری بازرسی وزارت کشور و همچنین تشکیل کمیسیون ماده 38 قانون شهرداریها نسبت به تدوین راه حل منطقی به گونه ای که حقوق شهرداری تضییع نگردد و پیمانکاران نیز به حقوق قانونی خود برسند حداکثر ظرف مدت 14 روز آینده اقدام و گزارش مستمر آن را به این شورا ارسال نمایند و همچنین در مواردی که تخلف یا جرم محرز گردد از طریق دستگاههای ذیربط اقدام قانونی صورت پذیرد.
12 ـ از آنجایی که به استناد گزارش حسابرسان سهل انگاری عمده ای در مدیریت، کنترل و نظارت بر اموال و املاک ـ پروژه های عمرانی ـ درآمدها ـ هزینه ها ـ کارکنان و سایر موارد در طول مدت دو سال مالی 88 و 89 توسط شهردار وقت صورت گرفته است و از این جهت خسارت های جبران ناپذیری به شهر و شهرداری وارد شده لازم است شورای اسلامی شهر نسبت به پیگیری قانونی از طریق دستگاههای ذیربط اقدام لازم صورت پذیرد.
13 ـ شهرداری لار به استناد موارد بند 12 لازم است نسبت به تدوین برنامه ریزی نظام جامع کنترل ونظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و کارکنان شهرداری اقدام و ظرف مدت یک ماه آینده به شورای اسلامی شهر لار جهت بررسی و تصویب ارائه نمایند.
 [0 نظر]نام شما :
آدرس سایت یا وبلاگ:
http://
آدرس ايميل :
نظر شما :
کد امنیتی: