نظر سنجی
 
ناهمواری های لار
 
 
چین خوردگی های منطقه لارستان ، جزئی از سلسله جبال زاگرس است كه در دوران سوم زیست شناسی به وجود آمده است . این چین خوردگی ها در جهت غربی _ شرقی ، به موازات هم كشیده شده است و هر چه از شمال به جنوب حركت كنیم چین خوردگی ها فشرده تر می شود . در حد فاصل این چین خوردگی های درّه های باز و نسبتاً وسیع قرار دارد كه مراكز مسكونی در آنها مستقر شده است . 
بلندترین رشته كوه منطقه لارستان رشته كوه شو ( š ow ) با ارتفاع 2681 متر است كه در فاصلهُ 84 كیلومتری جنوب خاوری مركز شهرستان قرار دارد . دیگر رشته كوه ها ، با ارتفاع بالای 2000 متر لارستان ، به شرح زیر است :
 
 
 
 
ارتفاع از سطح دریا (متر) جهت جغرافیایی لاتین نام رشته کوه
2672 شمال لار alborz البرز
2225 جنوب شرقی لار bādeni بادنی
2216 جنوب لار pardi پردی
2176 شمال شرقی لار aow bāde اوباد كهنه
2150 شمال شرقی لار bardoma بردومه
2056 جنوب لار malektir ملك تیر
2011 جنوب شرقی لار gowbast گوبست
2005 شمال لار kurdeh کورده
2075 شرق لار Band dozu بند دزو
2060 شمال شرقی لار siyāzangi سیاه زنگی