نظر سنجی
 
مهاجرت بزرگ لاری ها
 
دو عامل اساسی بین سال های 1300 تا 1320 ش موجب مهاجرت گستردهُ مردم لارستان به سواحل جنوبی خلیج فارس شد ، كه یكی از آن ظلم و ستم بیش از حد حكّام فارس ، به ویژه خاندان قوامی ها ، بود كه همهُ قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار داشتند و عامل دوم كشفِ حجاب . هرچند به دست آوردن آماری دقیق از این مهاجرت دسته جمعی میسّر نیست ، اما شواهد نشان می دهد كه بین سال های مذكور عدهُ بیشماری از لارستانی ها به كشورهای حاشیهُ خلیج فارس مهاجرت كردند و در آن جا مقیم شدند . بسیاری از اهالی منطقه به شیخ نشین های شارجه ، دبی، قطر، كویت ، بحرین ، ابوظبی ،ام القوین ، فجیره، رأس الخیمه و بخش های مختلف كشور عمان مهاجرت كردند . آنان به اتفاق خانواده و گاه به صورت طایفه ای دیار خود را ترك می كردند و از راه بنادرلنگه ، چارك و مقام به یكی از مناطق نام برده پناهنده می شدند . لارستانی های مهاجر با استفاده از استعداد ذاتی تجاری و با سرمایه های شخصی خود در این مناطق به كسب و كار مشغول شدند و به تدریج با فرهنگ و آداب و رسوم اعراب محلّی خو گرفتند و در مبادلات بازرگانی به موفقیت هایی دست یافتند . قدیم ترین بازارهای محلّی در شیخ نشین های حاشیهُ خلیج فارس به نام مناطق و شهرهای مختلف لارستان نام گذاری شده است . اكنون بسیاری از مهاجران لارستانی دربخش های مختلف اداری وسیاسی و فرهنگی و اقتصادی كشورهای حاشیهُ خلیج فارس دارای مناصب بالایی هستند . هر چند بعضی از آنان « مستعرب » شده و خود را به طور كامل غیر ایرانی می دانند ، اما بسیاری از این مهاجران به ایرانی بودن خود افتخار می كنند و هنوز به زبان محلّی كه در این كشورها به زبان اچٌمی ( acomi ) مشهور است ، تكلم می كنند . پس از وقوع انقلاب اسلامی و شروع جنگ ایران و عراق و به وجود آمدن گرفتاری های اقتصادی برای ایران ، كشورهای حاشیهُ خلیج فارس باسوء استفاده از این موقعیت ، به پیشرفت های اقتصادی بسیاری نایل شدند . پایین رفتن ارزش پول رایج ایران و ثبات و شكو فایی تجاری در شیخ نشین های جنوبی ، تأثیر بسیاری بر زندگی ایرانیان مهاجر بر جای گذاشت و درآمد تجاری و بازرگانی آنان را به شدّت افزایش داد . اكنون آنان در رفاه به سر می برند . مهاجرانی كه زادگاه خود را فراموش نكرده اند ، برای ساخت اماكن آموزشی و خدماتی و درمانی كمك می كنند . صدها مسجد و مدرسه و آب انبار و حسینیه و بیمارستان و درمانگاه از محل كمك های این مهاجران ساخته شده است . بعضی از كارشناسان اقتصادی منطقه ، میزان سرمایه گذاری مردمی پس از انقلاب اسلامی را بالغ بر دویست میلیارد تومان تخمین می زنند .