نظر سنجی
 
معادن
 
فقر منابع تحت الارضی و مواد اولیهُ صنعتی ،‌ سبب محدودیتهایی برای استقرار صنایع در منطقه شده است . با این همه ، با توجه به معادن موجود ، امكان بالقوهُ سرمایه گذاری ،‌ در برخی صنایع وجود دارد . معادن نمك ، سنگ گچ و سنگ آهك بسیاری در لارستان موجود است . برای مثال ، هماتیت در جنوب شرقی لارستان در منطقهُ هورمود وجود دارد ولی ذخیرهُ احتمالی آن مشخص نیست . از سنگ گچ و آهك اكنون دركارگاه های تولیدی محلّی استفاده می شود و در صورت متمركز شدن فعالیت كارگاه ها و ایجاد شركت تعاونی و بسته بندی كردن گچ ،‌بازده تولید بالاتر و توزیع ، مناسب تر خواهد بود . از گنبده های نمكی موجود در لارستان نیز بهره برداری می شود و منابع منطقهُ چاهو دارای ذخیره شایان توجه است . مورِّخ لاری دربارهُ معادن لارستان نوشته است . 
« معدنیات تحت الارضی لارستان و كوهستان های آن عبارت است از سرب ، آهن ، مس ، گل گلك و زاج سیاه كه موسوم به « زاج لاری » است و در كوه تنگ « زاج » موجود است. »