نظر سنجی
 
لارستان در عصر پهلوی اول
 
خاندان قوام الملك شیرازی ، پس از جنگ جهانی اول ، قدرت اول فارس محسوب می شدند . حبیب الله خان قوام كه در این دوران والی فارس بود ، به قصد انتقام از نیروهای لارستانی شركت كننده در انقلاب مشروطیت برآمد . او كه تمامی بدبختی ها و ناكامی های خانوادهُ خود را در جریان انقلاب از چشم مردم لارستان می دید ، از قدرت خود بر ضد مردم بی دفاع جنوب استفاده می كرد . ظلم و ستم و اجحاف این خاندان در لارستان موجب ویرانی و خرابی بسیار شد و بسیاری از مردم برای این كه در امان بمانند به سواحل جنوب خلیج فارس مهاجرت كردند . وضعیت اسفناك لارستان در مقاله ای با عنوان « قابل توجه حضرت آقای پهلوی » در روزنامهُ حبل المتین ، چاپ كلكته شرح داده شده است . در بخشی از آن مقاله آمده است :
« امسال اگر بنا به رسم معمول هر ساله قوام الملك برای سركشی به ابواب جمعی اش از شیراز حركت نماید دیگر باید اسم لارستان و اوز را خصوصاً در صفحات تاریخ جستجو كرد . حالت قوام الملك امروز حالت ماری است زخم خورده كه اگر به كسی حمله نماید به یك زخم آن را از پا در خواهد آورد بدین سبب استنباط می شود كه اگر امسال هم به صوب لارستان حركت نماید باید خط محو بر لارستان و لارستانی گذاشت . آقای پهلوی حضرتت كه از پی عمران و آبادی ایران تحمل انواع و اقسام زحمات طاقت فرسا می فرمایید نباید فارس را ازجزء ایران حساب فرموده ، بلكه دو اسبه تاخته و آن را از چنگال قوامی و خان خانی نجات دهید .» ( حبل المتین ، 1326 ، ص 1 6 ) .