نظر سنجی
رودها
 

با توجه به این كه این شهرستان در نواحی خشك و كم آب ایران قرار دارد ، شبكهُ آب های آن كم و اتفاقی است . تنها رود بزرگ لارستان رود شورِ مهران ( mehr ā n ) نام دارد .

این منطقه دارای 83 چشمه دایمی و هفت چشمهُ فصلی است كه از این تعداد برخی از آنها چشمه های معدنی است كه به دلیل گوگردی بودن تركیب آب آنها در معالجه امراض پوستی مفید است ؛ نظیر آب گرم چاهو ( č ā ha ) ، هم چنین با حفر 68رشته قنات و 3275 حلقه چاه با فقر منابع سطحی آب مقابله شده است . دو دریاچهُ فصلی هیرم ( hirm ) و بیدشهر ( bid š eer ) با وسعت 81 كیلومتر مربع در شمال و شمال غربی شهر اوز ( evaz ) و دریاچه دنگز ( dangz ) در شمال لار قرار دارد