نظر سنجی
کمیسیون های شورا
 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا که منبعد کمیسیون گفته می شود در طرح ها و و امورات ذیل ساماندهی برنامه ریزی – مشورت – مصوبه سیاست گذاری – پیگیری و نظارت خواهد داشت تا بتواند در تدوین استانداردها را معین به شورا ارائه نماید.
 
1. حمایت از تشکلهای غیرمردم نهاد NGO با عنایت به اساسنامه آنها منوط به هماهنگنمودن با شورا.
2. برنامه ریزی به منظور حمایت از کانون های فرهنگی هنری و مذهبی بویژه استفاده بهینه از فضاهای موجود بمناسبت های مختلف.
3. حمایت از کانون ها و کمیسیون ها و تشکلهای ویژه بانوان.
4. برنامه ریزی به منظورانجام در آموزش های شهروندی.
5. اطلاع رسانی در زمینه مقررات مربوط به شورا و شهرداری از طریق:
 
الف) تهیه برشور – ماهنامه – گاهنامه هفته نامه های محلی – صدا و سیما – پایگاه اطلاع رسانی.
ب) از طریقارتباطبا ادارات ونهادها با حضور در ادارات و نیز دعوت از ادارات جهت حضور در شورا بویژه اداراتی که در پیگیریاز آسیب های اجتماعی و اشتغال زایی نقش دارند: بهزیستی – کمیته امداد – اداره کار – مسکن و شهرسازی و اوقاف.
پ) انسجام یاوران شورا، تلاش و برنامه ریزیدر بوجودآوردن هسته مرکزی آن به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین و بها دادن.
ج) برنامه ریزی به آنها بمنظور حضور در محلات – مساجد – محافل – به مناسبتهای مختلف.
چ) ارتباط با مراکز آموزشی – علمی و آموزشعالی به منظور پیشبرد اهداف کمیسیون
 
      6. حمایتاز دسته جات و تیمهای ورزشی بویژه ورزش محلات و قهرمانان در قالب کار گروه های مشورتی از پیشکسوتان فن و بوجود آوردن هیأت امناء مرکزی.
       7. پیگیری تأسیس موزه فرهنگی تاریخی و موزه شهدا از طریق مسئولین ذیربط
       8. کمک به ساماندهی مسائل تاریخی شهر بعنوان هویتملی در جهت جذب گردشگر.
       9. ساماندهی ، یکسان سازی و بروز آوری فضاها و امکانات تبلیغی شهر با همکاری شهرداری وادارات مرتبط.
     10. تهیه طرح های مناسب در خصوص زیبا سازی شهری از طریق تشکیل کار گروهی با حضور هنرمندان ، صاحب نظران و فارغ التحصیلان رشته های گرافیک معماری – طراحی شهری و نیز برگزاری همایش مبلمان شهری.
      11. تشکیل کار گروه از مداحان – هنرمندان – نویسندگان ادبی جهت برنامه ریزی طراحی – ساماندهی و حمایت از تشکلهای فوق که به مناسبت های مختلف نیز برگزار میگردد.
       12. بررسی و ارائه طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی.
 
 
 
اهداف کمیسیون فرهنگی – اجتماعی :
 
1. ایجاد انگیزه و رغبت و بالا بردن ضریب مشارکت شهروندان
2. تقویت اعتماد به نفس و خود باوری شهروندان با ویژه برنامه های متنوع اجتماعی – فرهنگی
3. ایجاد همدلی و وحدت رویه در امور جاری محلات
4. توجه به برنامه ریزی مدون
5. اولویت بندی امور عمرانی و جاری محلات باشرکت در جلسات مختلف
6. بالا بردن حس تعهد و خدمت به جامعه با هماهنگی در جلسات یاوران شورا
7. ایجاد روحیه ای شاداب و بانشاط در شهروندان
8. احیاء سنت های دیرینه که ریشه در فرهنگ شهروندان داشته ، از قبیل مراسم – بازیهای محلی – نواها – و آداب و رسوم محلی و بومی