نظر سنجی
قيام ايل نفر در سال 1342 با فتواي حضرت آيت اله سيد عبدالعلي آيت اللهي
 
 همزمان با تبعيد امام خميني  از كشور، حضرت آيت اله آيت اللهي امام جمعه محبوب لارستان كه از نفوذ بسيار زيادي در ايلات جنوب برخوردار مي باشند طي درخواستي از سران ايلات مي خواهند تا در صورت لزوم براي قيام مسلحانه بر عليه رژيم پهلوي دوم آمادگي داشته باشند . سران ايل نفر طي نامه اي به حضرت آيت اله از وي درخواست تكليف مي نمايند كه در ارسال جوابيه توسط آيت اله ، سران ايل نفر برداشت شروع قيام را مي نمايند و در اين ميان ايل نفر با مأمورهاي دولت بناي مخالفت مي نهد ، زياد خان بيگلري و رستم خان از سران  قيام ، در جنوب فارس بوده اند . درگيري ايل نفر با ژاندارم هاي پهلوي در چند مرحله ادامه داشته است . مرحله اول : درگيري مأمورهاي پاسگاه عمادده از توابع لارستان با افراد اين ايل ، افرادي به نام هاي علي فوايدي فرمانده پاسگاه ، حسين دوست گر ، عباس نشمي ، ناصر سوار در نخلستان عمادده به قتل مي رسند .
در مرحله دوم يك ژاندارم به نام داود شاهي به قتل مي رسد . در مرحله سوم كه در محلي به نام «تنگ هون» رخ مي دهد ، دو نفر از ايل نفر به نام نصيرخان و حيدر كشته مي شوند ، و از چريك هاي رژيم سيد اسماعيل حسيني كدخداي قلات و كدخداي كلار از توابع لارستان و از ژاندارم ها علي منوچهري و سه نفر ديگر از مأمورها زخمي مي شوند . با وخيم شدن وضعيت ، ايل نفر به طرف ، ايل قشقايي كه در آن هنگام در آن ايل ، بهمن خان قشقايي مخالف رژيم و متواري بوده است ، حركت مي كند و در حدود فدويه و گرمشت از توابع خنج لارستان مستقر مي شود . رژيم به تعقيب آنها مي پردازد . سرهنگ ناصر اشرف ، با نيرنگ و تزوير و با ترتيب دادن محاسن سفيد و به دست داشتن انگشتر عقيق و بر هيكل انداختن كلام ا... مجيد به محل اطراق ايل نفر مي آيد ، و با مهر كردن قرآن و سوگند به افراد ايل نفر اظهار مي دارد كه اگر تسليم شويد شما را تأمين مي دهم و با قتل و اعدام و شكنجه ي افراد ايل مخالفت مي كنم . با چند بار مراوده و گفتگو ، دو نفر نوجوان به نام لهراسب 19 ساله و صمصام 18 ساله فرزندان زياد خان بيگلري و رستم خان سردسته هاي مخالف هاي رژيم را به اصطلاح ، دوستانه با خود به هنگ لار و ناحيه ي ژاندارمري شيراز برده و پس از چند روز مهماني و ملبس كردن آنها به لباس هاي خوش رنگ و شيك و مهرباني هاي كاذب ، ضمن مصاحبه و گفتگو با اين دو نوجوان ايلي ، قسمت هايي از اسرار ايل را كشف و ضبط مي كند ، و آنها را بوسيله ي هلي كوپتر و پرواز بر روي مكان هاي اطراق ايل و شناسايي استراتژيكي معارض ها ، آن دو را به خانواده هايشان مي سپارند و با سر دسته هاي ايل قرار مي گذارند ، كه آنها از حمله به پاسگاه هاي منطقه خودداري كنند ، و آرام باشند . در نتيجه اين توافق افراد ايل آرام گرفته و با خيال راحت به كار و زندگي روزمره مشغول مي شوند . ديري نمي پايد كه صبح روز 29/3/1343 ه.ش – 7 محرم الحرام /1384 ه.ق ناگهان عمليات سنگيني همراه با توپ و تانك و حمله هوايي شروع مي شود و منطقه گرمشت خنج محل استقرار ايل نفر بمباران مي شود ، و چندين نفر مرد و زن و كودك را به شهادت مي رسانند ، و تعداد فراواني شتر ، گوسفند و رمه ي اسب در اين عمليات تلف مي شوند . چادرهاي فراواني از ايل دچار آتش سوزي مي شود و بسياري از جمعيت ايل به كوه هاي اطراف فراري و دربه در مي شوند ، و تعداد فراواني زخمي مي گردند .
«اسامي برخي شهداي عمليات جنگي ايل نفر در دوره ي پهلوي» شهدا عبارتند از : زياد خان ، علي خان ، امير ارسلان ، لهراسب ، كاووس ، صفدر ، شهناز ، جهان سلطان ، زليخا ، صغرا ، زراره ، باختر ، زينب همگي از اولاد رضا قلي بيگي تيره ي زمان خانلوي ايل نفر و رستم خان ، درويش خان ، صمصام خان ، ميرزا شهباز ، اسد و رقيه كه از تيره ي لر نفر بودند .
رژيم پهلوي براي سركوبي ايل نفر در جنوب فارس دوازده اكيپ نظامي به همراه چريك هاي محلي روانه مي كند . تيمسار اردو بادي فرماندهي وقت ناحيه ي ژاندارمري فارس ، سرهنگ توكلي معاون اردو بادي و فرمانده ي ستون عملياتي و سرهنگ ناصر اشرف سركردگان عمليات ، و فرماندهي هر اكيپ را يك افسر ژاندارمري به عهده داشته است .
بدين ترتيب قيام مسلحانه عشاير لارستان كه به دستور آيت الله آيت الهي ودر حمايت از قيام امام و مردم ايران درآن سال صورت گرفته بود به خاك وخون كشيده مي شود .
مزار اين شهيدان در شهر خور در دو كيلومتري لار واقع شده است .