نظر سنجی
 
دعوت سيد به لار
 
     فتحعلی خان گراشی ، حاكم لارستان در دورهُ قاجار ، در حكومت سی و چند سالهُ خود طرح های عمرانی بسیاری را به پایان رسانید كه تعمیر بازار قیصریهُ لار، ساختن كاروان سراهای متعدد شهری و جاده ای درمسیر لار به بندرعباس و بندرلنگه و شیراز از آن جمله است . امنیت راه ها باعث رونق تجارت شد . بازرگانان لارستانی در این زمان بیشترین سود را بردند . برای حفظ قدرت و ثروت خود « انجمن تجّار لاری » را تأثیس كردند .
 
فتحعلی خان گراشی كه قدرت سیاسی خود را در معرض خطر می دید با اعضای انجمن به مخالفت برخاست و تمام تلاشش را برای محدود كردن اختیارات آن به كار برد . در اواخر سال های حكومت فتحعلی خان ، بین او و « انجمن تجّار »‌ اختلافات شدیدی بروز كرد. دامنهُ اين اختلاف به تدريج بالا گرفت و باعث واكنش شديد بازرگانان محلّی شد . تجّار لارستان در اندیشهُ مبارزهُ جدی با حاكم شهر برآمدند . آنان به این نتیجه رسیدند كه با دعوت عالم روحانی قدرتمند به لارستان و حمایت همه جانبه از اومی توانند در مبارزه با حكام منطقه پیروز شوند ، از این رو در سال 1309 ق هیئتی از تجّار به ریاست حاج علی لاری به نجف اشرف رفتند . ( مهاجری ، 1370 ، ص 6) آنان پس از مذاكرات بسیار موفق شدند نظر مساعد آیت الله سید عبدالحسین لاری را برای مهاجرت به لارستان جلب كنند و او در سال 1309 ق وارد لار شد .