نظر سنجی
آدرس : استان فارس _ شهرستان لارستان _ شهر لار _  شهر جدید ، بلوار فرهنگ ،12 متری فرهنگ 12 ، ابتدای بلوک سوم  ، دفتر شورای اسلامی شهر لار
 
کد پستی :
 
تلفن :     52254038 - 52253038 - 0781
 
نمابر :      52254038 -  0781