نظر سنجی
آدرس : استان فارس _ شهرستان لارستان _ شهر لار _  شهر جدید ، بلوار فرهنگ ،12 متری فرهنگ 12 ، ابتدای بلوک سوم  ، دفتر شورای اسلامی شهر لار
 
کد پستی :
 
تلفن :      2252038  -   2253038 -   0781 
 
نمابر :      2254038 -  0781