نظر سنجی
مصوبات شورای اسلامی شهر لار از ایتدای شروع به کار دوره چهارم شورا جهت اطلاع شهروندان در سایت شورا درج گردید که لازم به ذکر است موارد اعلام شده اهم مصوبات این شورا در طول دوره چهارساله می باشد.
 
مصوبات سال 1392

مصوبات سال 1393


مصوبات سال 1394مصوبات سال 1395
 
 

مصوبات شورای اسلامی شهر لار در دوره پنجممصوبات سال 1396