نظر سنجی
مصوبات شورای اسلامی شهر لار از ایتدای شروع به کار دوره چهارم شورا جهت اطلاع شهروندان در سایت شورا درج گردید که لازم به ذکر است موارد اعلام شده اهم مصوبات این شورا در طول دوره چهارساله می باشد.
 

مصوبات سال 1392



مصوبات سال 1393



مصوبات سال 1394



مصوبات سال 1395

 
 

مصوبات شورای اسلامی شهر لار در دوره پنجم



مصوبات سال 1396

 



مصوبات سال 1397